Sessies

    

Sessieoverzicht 

    Hieronder treft u een overzicht van de sessies. Deze zijn nog in ontwikkeling, dus er worden er de komende periode nog aan toegevoegd. 
     
   

Eerste ronde sessies: 11.00 - 12.00 uur

     
  1.1 Bodycams: waarom en hoe?
   


Panelleden: 

 • Ton Buijs, Bureauhoofd Handhaving, Gemeente Heerlen
 • Jacco Heideveld, Teammanager Handhaving, Havenmeester en Marktmeester, Gemeente Maassluis
 • Brian Kas, wijkBOA, Gemeente Breda
 • Joey Dagceken, wijkBOA, Gemeente Breda
   

Discussiesessie o.l.v. de dagvoorzitter

Verschillende gemeenten rusten hun BOA’s uit met bodycams. Vaak met als doel de veiligheid van de boa’s te verhogen en met de verwachting dat ze een de-escalerende effect hebben.

Tijdens deze discussiesessie gaat u aan de hand van ervaringen van verschillende gemeenten, die al ervaring op hebben gedaan met de inzet van bodycams, o.l.v. de dagvoorzitter in gesprek over in hoeverre zorgt een bodycam voor:

 • Vermindering van agressief en intimiderend gedrag ten aanzien van boa’s;
 • De-escalatie bij situaties die uit de hand dreigen te lopen;
 • Ongewenst gedrag van alle betrokkenen voorkomen door zichtbaar dragen van de bodycam;
 • Versterking van veiligheidsgevoel van de BOA.

Daarnaast wordt ingegaan op juridische vragen zoals welke grondslag gebruikt moet worden bij invoering van bodycams, wat zijn de wettelijke regels met betrekking tot (gebruik) van beeldopnames, kunnen opnames worden geraadpleegd als aanvullend bewijsmateriaal bij vervolging van strafbare feiten door politie of bij afhandeling van klachten over optreden van een BOA.

     
  1.2 Woonfraude- en overlast in kaart met data
   
 • Anouk Meerman, Data Consultant Safety & Law Enforcement, Ynformed
   
Toezicht en handhavingsorganen hebben de ambitie om illegale en onveilige woon- en verhuur situaties proactief aan te pakken en zo gerelateerde overlast te voorkomen. En dat kan, met data science! Ik laat u graag zien hoe u met data en slimme analyses hier grip op krijgt. Vanuit Ynformed hebben we in samenwerking met Gemeenten, Omgevingsdiensten en Veiligheidsregio’s het risico op o.a. brandonveilige situaties, niet vergunde splitsingen, recidief overtredingen en diverse varianten van woonoverlast inzichtelijk gemaakt.

Ik neem u mee in de mogelijkheden, maar bespreek ook graag de uitdagingen die wij ondervonden en waar u tegenaan loopt. Laten wij onze kennis bundelen.
 
     
  1.3 Wat doet spanning en stress met je optreden vanuit vakmanschap?
   
 • Rob van Engelen,Trainer bij Segment en Kameleon Professionele Weerbaarheid
    De praktijk is de belangrijkste leeromgeving, niet je opleiding. Door middel van ons spiegelmodel voor gedrag, 'de trechter van ruimte en tijd' krijgt u inzicht in uw interpersoonlijke mogelijkheden en onmogelijkheden. Het model spiegelt professionals met een taak en medemensen in grensoverschrijdende situaties. U reflecteert gedrag op verschillende niveaus van spanning en laat zien waar kansen liggen voor preventie, de-escalatie en controle, herstel en betekenisvol leren.

Uw subjectieve beleving staat centraal. Door te onderzoeken hoe u druk die u ervaart kunt verminderen, ontwikkelt u meer controle op uw eigen handelen. Juist dat versterkt uw weerbaarheid!
 
     
  1.4 Handhaving straatintimidatie
   
 • Frank Dut, Adviseur toezicht en handhaving bij het cluster Stadsbeheer, Gemeente Rotterdam
 • Fred Mureau, Accountmanager bij het cluster Stadsbeheer, Gemeente Rotterdam
   

Het intimideren van bijvoorbeeld vrouwen door middel van geluiden of gebaren is sinds vorig jaar strafbaar op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in Rotterdam. De maximale strafmaat voor straatintimidatie is een boete van 4100 euro of drie maanden cel. De reden voor het verbod is ‘dat steeds meer groepen, waaronder vrouwen, in toenemende mate met uiteenlopende vormen van straatintimidatie worden geconfronteerd’. Overigens is het verbod ook van toepassing op het uitjouwen of lastigvallen van ‘opsporingsambtenaren, andere gezagsdragers of personen met een publieke taak’. De rechter heeft op 19 december 2018 de eerste twee boetes opgelegd. Het Openbaar Ministerie gaat hiertegen in hoger beroep.

Hoor tijdens deze workshop hoe handhaving omgaat met straatintimidatie in de zin van hoe kunt u er op handhaven, maar ook hoe gaat u als BOA zelf om met intimidatie.

     
  1.5 Resultaatgericht werken - SPECIAAL VOOR LEIDINGGEVENDEN
   
 • Ine Koevoet, Manager Handhaving Openbare Ruimte, Gemeente Leiden
 • Gert-Jan Schippers, Directeur, Adviesbureau voor Veiligheid & Handhaving
   
Veel gemeenten worstelen met de vraag: Wat is nu eigenlijk de meerwaarde van Handhaving binnen de gemeente? Hoe toon je aan wat de inzet van Handhaving nu eigenlijk oplevert en hoe stuur je nu op deze resultaten? Het sturen op input (uren) of output (aantal boetes) is vaak onvoldoende om deze meerwaarde te laten zien. 
 
Tijdens deze workshop neemt Ine Koevoets (Gemeente Leiden) u mee in de resultaatgerichte aanpak bij de gemeente Leiden en welke weg zij bewandeld hebben om hier te komen. Ook zal zij ingaan om het meenemen van het bestuur in dit proces en hoe zij de verantwoording nu heeft ingericht. 
     
  1.6 Evenementen geluid en vuurwerkoverlast efficiënt handhaven
   
 • Irene Barten, Munisense smart city solutions
   
Vanuit een luie stoel?
Na installatie van wat geluidsmeters rondom een evenement, vanuit een luie stoel vergunde geluidsniveaus bij evenementen handhaven? Terwijl organisatoren en DJs met de online tool met dashboards, overzichten en meldingen, ervoor zorgen dat zij binnen de toegestane geluidswaarden blijven? Is dat slechts toekomstmuziek?
 
Sneller en slimmer?
Precies zien waar vuurwerk wordt afgestoken? Zodat u snel en effectief ter plaatse bent en overtreders in de kraag pakt? Waarbij overlast daadkrachtig wordt teruggedrongen? Het kan. 
 
Deze workshop geeft gegarandeerd nieuwe handvatten en inzichten.
     
  1.7 De inzet van CityControl bij een effectieve aanpak van Ondermijning
   
 • Rob Bies, Accountmanager Sigmax Law Enforcement
 • Jochem Groothuis, Accountmanager Sigmax Law Enforcement
   

De aanpak van ondermijning is topprioriteit in het gemeentelijk veiligheidsbeleid. Rob Bies en Jochem Groothuis geven in een interactieve sessie de mogelijkheden weer die CityControl voor gemeenten kan bieden bij een effectieve aanpak van Ondermijning. Zij laten zien dat met CityControl een krachtige tool beschikbaar is voor signalering, dossieropbouw en vervolgacties om beperking van bestuurskracht te voorkomen en criminele praktijken aan te kunnen pakken. 

     
  1.8 Eén missiekritisch netwerk van de toekomst -  spraak én beeld
   
 • Jan Pieter Post, Consultant OOV Missiekritische Communicatie, Flash Private Mobile Networks
 • Nico Hortensius, Business Development Manager OOV, PrioCom BV
 • Mariska Koopmans-Brands, Teammanager Stadstoezicht, Gemeente Almere
   

Stel dat u kon kiezen voor een toekomstvaste oplossing, waarbij zowel spraak als beeld met dezelfde snelle verbinding tot stand komt. En stel dat dit even veilig en missiekritisch zou zijn als nu. Waarbij u overal bereik heeft, ook in gebouwen. Met prioriteit als dit nodig is. Voorbereid op een audiokoppeling met C2000 voor de meldkamer. Kortom, u wilt gebruik maken van de nieuwste technologie die nog meer bijdraagt aan uw veiligheid. Met bovendien de nieuwste snufjes en accessoires.

Dat dit geen toekomstmuziek meer is laten wij u zien tijdens deze interactieve workshop. Gemeente Almere is één van de eerste gemeentes die hierover kan meepraten. Wij delen graag deze praktijkervaringen met u!

     
   

Tweede ronde workshops 14.00 - 15:00 uur

     
  2.1 Agressieve honden; bijtprotocol en plan van aanpak Rotterdam
   
 • Leonoor de Ruyter van Steveninck, Adviseur Toezicht en Handhaving, Gemeente Rotterdam
 • Hans Manse, Generalist GGP, Taakaccenthouder dierenwelzijn, Eenheid Rotterdam, BT IJsselland, Politie
 • Eric Hans van Wingerden, Ontwikkelaar Trias systeem, DEVOTEAM
   
Veel gemeenten worstelen met de vraag: Wat is nu eigenlijk de meerwaarde van Handhaving binnen de gemeente? Hoe toon je aan wat de inzet van Handhaving nu eigenlijk oplevert en hoe stuur je nu op deze resultaten? Het sturen op input (uren) of output (aantal boetes) is vaak onvoldoende om deze meerwaarde te laten zien. 
 
Tijdens deze workshop neemt Ine Koevoets (Gemeente Leiden) u mee in de resultaatgerichte aanpak bij de gemeente Leiden en welke weg zij bewandeld hebben om hier te komen. Ook zal zij ingaan om het meenemen van het bestuur in dit proces en hoe zij de verantwoording nu heeft ingericht. 
     
  2.2 Informatiegestuurd handhaven
   
 • Robbert van Rooij, Regisseur Handhaving Publiek Domein, Zuiver Regie
    Hoe fijn is het als u meteen in uw smartphone kunt zien waar de voor u bedoelde meldingen zich precies afspelen? Heeft het zin om te weten hoeveel en soorten meldingen overlast er in het centrum zijn? Kun je voorspellen wie er last gaat krijgen van geluidsoverlast tijdens een festival of optreden in de open lucht?

Deze en nog veel meer vragen zal ik met u verkennen, want er is een oplossing.
 
     
  2.3 ExTH – ‘Beoordeel het zelf’
   
 • Ery van Bladel, Ambtelijk secretaris examencommissies ExTH
 • Rob Broeckman, Manager ExTh
 • Miriam Boekhout, Coördinator ExTH
    Aan de hand van een praktijkgerichte casus - uit domein I Openbare Ruimte - ervaren deelnemers hoe beoordelingscriteria bij ExTH tot stand komen en hoe de beoordelaar deze toepast tijdens het praktijkexamen.
 
     
  2.4 Effectieve aanpak ondermijning - SPECIAAL VOOR LEIDINGGEVENDEN
   
 • Peter Vogel, Team Manager Integrale Handhaving, Gemeente Haarlem,
 • Michèle van Dongen, Hoofd Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Gemeente Capelle a/d IJssel
 • O.l.v. Gert-Jan Schippers, Directeur, Adviesbureau voor Veiligheid & Handhaving
   
Ondermijning is binnen het veiligheidsdomein niet meer weg te denken. Nagenoeg iedere gemeente is bezig om een aanpak te ontwikkelen of gaat hier mee aan de slag. Maar hoe komt u nu tot een effectieve aanpak en welke rol kan Handhaving hier in hebben? 
 
In een interactieve sessie gaan we het gesprek aan met Peter de Vogel (gemeente Haarlem) en Michèle van Dongen (gemeente Capelle a/d IJssel) over hun ervaringen en leerpunten. Bovendien gaan we graag het gesprek aan met u als deelnemer over de uitdagingen binnen uw gemeente. 
 
     
  2.5 Het delen van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke informatie in de keten
   
 • Hans Liekens, Directeur, NatuurNetwerk b.v.
 • Gijs van Aardenne, Natuurlijk! Marketing en Communicatie
   
Hoe borgen we het werkvloerproces van de toezichthouder en boa zodanig dat bestuurlijke (AVG)  en strafrechtelijke (Wpg) gegevens correct worden opgeborgen en ontsloten.
Denk daarbij o.a. aan:
 
 • Waar moet ik als toezichthouder/boa rekening mee houden?
 • Hoe geef ik juiste invulling aan de twee petten problematiek?
 • Hoe zorg ik er voor dat de werkgever als verzamel verantwoordelijke binnen de kaders van de wet blijf?
 • Wat zijn de gevolgen voor het delen van data als dit niet zorgvuldig gedaan wordt?
     
  2.6 Omgaan met verwarde personen
   
 • Casper Nusselder, Trainer, SPV
   

Of je nou werkt als handhaver, bij de politie, bij een woningbouwvereniging of bij de KLM, je kunt altijd mensen tegenkomen die verward zijn of een psychische aandoening hebben. En hoe ga je daar dan mee om?

     
  2.7 Handboeien, wapenstok en pepperspray voor elke BOA!?
   
 • Anton Bos, trainer/coach, BOAtrainer.nl
 • Kevin Hofma, RTGB-docent, BOAtrainer.nl 
   

Een praktijkgerichte workshop voor de BOA 2.0 om met diverse geweldsmiddelen te trainen. In deze workshop trainen we met pepperspray en kan je ervaren hoe dat is. Dit in combinatie met de wapenstok, handboeien en veiligheidsvest. Waar loop je als BOA tegenaan en hoe treed je op met gebruikmaking van je vaardigheden, middelen en bevoegdheden? 

Deze workshop wordt gegeven door een ervaren BOA-instructeur en geeft je inzicht om de juiste afwegingen te maken.

     
 

 

Derde ronde workshops 15:30 - 16:30 uur

     
 

3.1 Het nieuwe Wetboek van Strafvordering in aantocht | Regeren is vooruitzien

   
 • Henk van Hoevelaken, Docent BOA en o.m. auteur van VIND Handhaving
    In 2020 wordt mogelijk het nieuwe Wetboek van Strafvordering ingevoerd; dat klinkt nog ver weg, maar het gaat erg veel betekenen voor de BOA. Het overgrote deel van de artikelen van het Wetboek wijzigt van tekst of inhoud. Een jaar voorbereiding op deze aanpassing is dan ook hard nodig.

Tijdens deze workshop hoort u:
- Wat houdt een nieuw Wetboek van Strafvordering in?
- Hoe ziet de indeling van het nieuwe wetboek er uit?
- Wat verandert inhoudelijk en wat betreft taalgebruik en voorwaarden op hoofdlijnen?
- Wat betekent de verandering voor examens en lesmateriaal?
 
     
  3.2 Aanpak van sociale overlast
   
 • Annemarieke van der Veer, Rekenkamer Metropool Amsterdam
 • Rosalie Joosten, Onderzoeker/Ambtelijk secretaris, Rekenkamer Metropool Amsterdam
    Aanbeveling n.a.v. onderzoek door Rekenkamer Metropool Amsterdam

Wat is de rol van toezicht en handhaving als het gaat om overlast die mensen elkaar aandoen? Bij sociale overlast gaat het bijvoorbeeld over schreeuwende en dronken mensen, continue geluidsoverlast, drugs dealen, intimiderende jongeren of verwarde mensen.

De Rekenkamer Metropool Amsterdam heeft afgelopen jaar in vijf Amsterdamse buurten onderzoek gedaan naar de invloed van het gemeentelijk handhavingsplan op aanpak van sociale overlast. Werkt het of is het tijd voor een nieuwe aanpak om sociale overlast tegen te gaan? De Rekenkamer gaat graag met u in gesprek over conclusies en aanbevelingen die ook voor andere gemeenten leerzaam en interessant zijn!
 
     
  3.3 Omgaan met bevoegdheden en geweldsmiddelen - SPECIAAL VOOR LEIDINGGEVENDEN
   
 • Ralph Gesink, Manager Vergunningen, Toezicht en Handhaving , Gemeente Assen
 • Patric Blankers, Teamleider afdeling Leefbaarheid en Veiligheid, Gemeente Alphen aan den Rijn
 • Gert-Jan Schippers, Directeur, Adviesbureau voor Veiligheid & Handhaving
   
De landelijke media en politiek zijn er afgelopen maanden druk mee geweest. Het vraagstuk rondom de bevoegdheden van de boa en de geweldsmiddelen. Maar hoe gaat u hier nu als individuele gemeente mee om? Je kunt de wettelijke kaders en het sentiment moeilijk beïnvloeden. 
Hoe gaat u nu het gesprek aan met uw bestuurder en uw team?
 
Ralph Gesink (gemeente Assen) en Patric Blankers (gemeente Alphen aan den Rijn) delen hun ervaringen op dit ingewikkelde thema. Vervolgens zullen we met de deelnemers van de workshop actief met elkaar het gesprek aangaan. 
     
  3.4 Trends en ontwikkelingen groene handhaving en opsporing
   
 • Rolf Overdiep, Voorzitter, Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht
   
De nadere inhoud wordt binnenkort bekend gemaakt.
     
  3.5 Ondermijning: Ja maar…wat gebeurt er met mijn signalen? 
   
 • Ellen ter Horst, Trainer en ontwikkelaar,Ter Horst en Partners ism Censor Bestuur
   

Als BOA ben je de “oren en de ogen van de samenleving”. Je ziet vaak meer en hoort meer dan andere handhavers op het gebied van ondermijning, omdat jij dagelijks de straat op gaat. In de praktijk blijkt het echter nog niet zo makkelijk om als BOA  jouw signalen op de agenda te krijgen, zodat je echt succesvol bent in je werk. Je kunt verschillende obstakels tegen komen en dilemma's ervaren, zowel binnen de interne organisatie als in samenwerking met externe partijen. 
In deze workshop ontwikkel je aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden eenvoudige tools die je helpen om jouw signalen van ondermijning op een passende manier bespreekbaar te maken binnen je organisatie.

     
  3.6 Veiligheid door een gemeenschappelijk operationeel beeld – Uniscope 
   
 • Simeon van Genen, Accountmanager, Tedas BV
   

Uniscope is een platform waar real-time informatie uit verschillende bronnen (video, track & trace, weers- verkeersinformatie, etc.) samen worden gebracht. Dit wordt gevisualiseerd op bijvoorbeeld een kaart, waardoor het voor gebruikers van het platform direct inzichtelijk wordt wie zich waar bevindt en wie aangestuurd dient te worden bij bepaalde incidenten. Dit resulteert in efficiëntie, doelgerichter werken en een verhoogd veiligheidsniveau voor de BOA. 

Aan de hand van een praktijkcase leggen wij u tijdens deze sessie uit hoe Uniscope bijdraagt in de veiligheid.